DK Brussel

In Brussel werken we aan de opstart van een diëtistenkring! Het initiatief hiervoor kwam na een oproep van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) en met ondersteuning van Huis voor Gezondheid.

Ledenaanbod
  • Driemaandelijkse overlegmomenten, inclusief aanbod van mono- en interdisciplinaire navormingen
  • Ontmoetingsplatform voor leden van de kring
  • Toegang tot de gesloten Whatsapp-groep: hier spelen we dringende berichten of vragen aan elkaar door.
  • Toegang tot de contactgegevens van de leden
Lid worden?

Ben je afgestudeerd als diëtist? Werk je in de hulpverlening in een van de 19 deelgemeenten van het Brussels Gewest of een van de Brusselse randgemeenten?

Stuur een mailtje naar Nacera Filali, voorzitter van de kring.

Lidmaatschap is voorlopig gratis. Wanneer de kring een spreker uitnodigt tijdens een vergadermoment, vragen we hiervoor een bijdrage aan de deelnemende leden van die vergadering.

Advies over groenten

Franstalige tegenhanger

DK Brussel is er voor de Nederlandskundige diëtisten in Brussel en de rand. De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Nederlands, maar iedereen is welkom mits zij/hij Nederlands begrijpt.

Er bestaat geen Franstalige tegenhanger.

Ondersteuning van de beroepskring

Huis voor Gezondheid ondersteunt verschillende Nederlandstalige en tweetalige beroepskringen. Op deze pagina vind je een algemeen overzicht van de ondersteuning die we aan de beroepskringen kunnen bieden. De mate van ondersteuning verschilt naargelang de beroepskringen zelf over ondersteunend personeel beschikken.

Onze ondersteuning van DK Brussel focust zich op:

  • Het ter beschikking stellen van onze lokalen
  • Het ondersteunen van de vergaderingen
  • Administratieve ondersteuning
  • Ondersteuning bij de uitwerking van events
  • Communicatie i.f.v. aankondiging van events en ledenwerving
  • Het promoten van de beroepskring bij studenten voedings- en dieetkunde en nieuwe in Brussel gevestigde diëtisten
Activiteiten in samenwerking met Huis voor Gezondheid

In de agenda vind je onze aankomende activiteiten terug.