Hoe lokale samenwerking opstarten?

Banner BO³NZ

Hoe lokale samenwerking opstarten?

Communicatie tussen zorgverleners is de basis voor kwaliteitsvolle zorg. We ondersteunen zorgverleners om interdisciplinair samen te werken. Elkaar leren kennen, inzicht hebben in elkaars werkveld en op een vlotte manier communiceren zijn hiervoor essentiële factoren.

Bij goede communicatie verloopt doorverwijzen en opvolgen van patiënten vlotter. Je lost problemen sneller op en er zijn minder obstakels. Niet alleen de patiënt heeft hier voordelen van, ook zorgverleners zelf profiteren dan van het gemak waarmee de zorg verloopt.

 

Tools

Huis voor Gezondheid ondersteunt zorgverleners via methodieken en tools die de lokale samenwerking bevorderen, bijvoorbeeld bij het maken van lokale afspraken tijdens een medisch-farmaceutisch overleg of een medisch-kinesitherapeutisch overleg.

 

Activiteiten voor zorgverleners

Huis voor Gezondheid organiseert op regelmatig netwerkmomenten en interdisciplinaire navormingen rond diverse thema’s. Zorgverleners denken hier - de Brusselse context indachtig - hoe zij via verschillende topics en casussen nauwer met hun collega zorgverleners kunnen afstemmen en samenwerken. Via onze agenda kan je zien welke activiteiten we binnenkort voor welke beroepsgroepen organiseren.

Ben je op zoek naar de presentaties van een navorming waar je recent aan hebt deelgenomen? Zodra wij de presentaties online plaatsen, brengen we je hiervan op de hoogte via mail.