Hoe lokale samenwerking opstarten?

Hoe lokale samenwerking opstarten?

Huis voor Gezondheid ondersteunt zorgverleners via methodieken en tools die de lokale samenwerking bevorderen. Zo organiseren we interdisciplinaire navormingen. Zorgverleners denken hier - de Brusselse context indachtig - hoe zij via verschillende topics en casussen nauwer met hun collega zorgverleners kunnen afstemmen en samenwerken. Verder ondersteunen we zorgverleners in het maken van lokale afspraken door bijvoorbeeld een medisch-farmaceutisch overleg of een medisch-kinesitherapeutisch overleg te modereren of door zorgverleners uit de 1ste lijn in contact te brengen met specialisten uit de 2de lijn.

 

Activiteiten voor zorgverleners

Huis voor Gezondheid organiseert op regelmatig netwerkmomenten en interdisciplinaire navormingen rond diverse thema’s. Via onze agenda kan je zien welke activiteiten we binnenkort voor welke beroepsgroepen organiseren.

Ben je op zoek naar de presentaties van een navorming waar je recent aan hebt deelgenomen? Zodra wij de presentaties online plaatsen, brengen we je hiervan op de hoogte via mail.