Wat is eerstelijnszone BruZEL?

Webbanner BruZEL

Wat is dit?

De eerstelijnszone BruZEL is een samenwerkend netwerk van partners actief in het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad. Hieronder verstaan we de 19 Brusselse gemeenten, m.a.w. het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Missie

BruZEL zet in op buurtgerichte zorg en ondersteuning die taal, sector en bevoegdheid overschrijdend is. Op die manier bieden we zichtbare en maximaal toegankelijke zorg en ondersteuning aan elke Brusselaar.

 

Visie

Door te vertrekken van buurtgerichte zorg en ondersteuning zetten we de Brusselaar (in kwetsbare levensomstandigheden) en diens zorg- en/of ondersteuningsnood centraal.

 

Centrale waarden en principes

  • In onze eerstelijnszone is het zorg- en ondersteuningslandschap begrijpbaar en toegankelijk voor de Brusselaar
  • De Brusselaar kan beroep doen op een geïntegreerd breed Brussels onthaal
  • We ondersteunen Brusselaars zodat ze hun rechten en verantwoordelijkheden leren kennen
  • Brusselaars in kwetsbare levensomstandigheden kunnen beroep doen op intensieve gepersonaliseerde begeleiding en zorgcoördinatie (gezondheid en welzijn)
  • We verbinden en verenigen zowel professionele zorgverleners (gezondheid en welzijn) als het informele netwerk 
  • Partners actief in de wijk maken samenwerkingsafspraken die dienst- en taal overschrijdend zijn
  • Hulpverleners in onze eerstelijnszone kunnen elektronisch gegevens delen over alle zorgsectoren (gezondheid en welzijn) heen, met respect voor de privacyregels

De eerstelijnszone BruZEL startte haar werking officieel in juli 2020.  Meer info.

Dokter en patiënt
Dokter