Zorgraad

Wat?

De Zorgraad is het aansturende orgaan van een eerstelijnszone. De Zorgraad bestaat uit vier clusters met verplichte partners en een cluster met optionele partners (niet stemgerechtigd). Deze vier clusters (Lokale besturen; Gezondheid; Welzijn; Personen met een zorg en ondersteuningsnood) zijn op een evenwaardige manier vertegenwoordigd. Dit wil zeggen dat alle clusters even belangrijk zijn en akkoord gaan met alle beslissingen van de Zorgraad (hoewel het aantal zetels kan variëren). 

Omdat we werken met clusters is er voorafgaandelijk overleg nodig met de andere partners in de cluster. Zo zorgen we voor een correcte vertolking van de standpunten, maken we afspraken over hoe terugkoppelingen gebeuren, enzovoort. 

Wie?

Voorzitter:  Jef Pissierssens 
Cluster lokale besturen
Actor Afgevaardigde
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)   Christine Jacobs 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)   Linde Smeets
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)   Wanda Van Hemelrijck
Federatie van Brusselse OCMW's (Brulocalis)   Nog op zoek!*  

*Wil je je kandidaat stellen of kan je iemand aanbevelen, stuur dan vandaag nog een mailtje naar [email protected]

Cluster gezondheid
Functie Afgevaardigde
Huisartsen Marieke Wils
Kinesitherapeuten Bruno Deryckere
Apothekers Ann Herzeel
Tandartsen Diane Van Cleynenbreugel
Diëtisten Nacera  Filali

*Wil je je kandidaat stellen of kan je iemand aanbevelen, stuur dan vandaag nog een mailtje naar [email protected]

Cluster welzijn
Actor Afgevaardigde
Thuiszorgdiensten Martine De Ridder
Mutualiteiten Pieter De Troyer
Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)  Joris Claes
Voorzieningen voor personen met een handicap Valentine Lebacq
Lokale Dienstencentra Nog op zoek!*
Woonzorgcentra Jan Vandekerckhove

*Wil je je kandidaat stellen of kan je iemand aanbevelen, stuur dan vandaag nog een mailtje naar [email protected]

Cluster personen met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON)
Actor Afgevaardigde
Personen met een zorg- en ondersteuningsnood Nadia Hadad
Vertegenwoordiger patiënten - Bewindvoerder Anne Six
Mantelzorger/ Vrijwilliger Katrien Vandeperre
Vertegenwoordiger patiënten - Vlaams Patiëntenplatform Sarah Jacobs

Optionele partners

Actor Afgevaardigde
Brusano   Elsa Van Wijngaarden
Foyer   Hamida Chikhi 
UZ Brussel   Jef Pissierssens 
Kenniscentrum WWZ   Herwig Teugels