Zorgraad

Wat?

De zorgraad is het aansturende orgaan van de Eerstelijnszone. De Zorgraad bestaat uit vier clusters verplichte partners en een cluster optionele partners (niet stemgerechtigd). De vier clusters zijn op een evenwaardige manier vertegenwoordigd. Dit wil zeggen dat alle clusters, hoewel het aantal zetels kan variëren, even belangrijk zijn en akkoord gaan met alle beslissingen van de zorgraad.

 

Door te werken met clusters is er voorafgaandelijk overleg nodig met de andere partners in de cluster om ervoor te zorgen dat de standpunten correct worden vertolkt, dat er afspraken zijn over hoe terugkoppelingen gebeuren, enz.

Wie?

Cluster lokale besturen
Actor Afgevaardigde
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) Christine Jacobs
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) Katrien Verbeek
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) Miguel Rwubu
Federatie van Brusselse OCMW's (Brulocalis) Nog op zoek!*

*Wil je je kandidaat stellen of kan je iemand aanbevelen, mail naar eerstelijnszone@bruzel.be

Cluster Gezondheid
Functie Afgevaardigde
Verpleegkundige - Vroedvrouw Flora Billiouw
Huisarts Louis Ferrant
Ergotherapeut Hendrik-Jan Stals
Apotheker Stefaan Timperman
Tandarts Diane Van Cleynenbreugel
Eerstelijnspsychologische functie Ismat Chowdrie
Cluster Welzijn
Actor Afgevaardigde
Familiehulp Martine De Ridder
Socialistische Mutualiteit van Brabant Pieter De Troyer
Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Lien Eeckelaers
Begeleid Wonen Brussel Valentine Lebacq
Lokaal Dienstencentrum Conny Roekens
Woonzorgcentrum Jan Vandekerckhove

 

Cluster Persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON)
Actor Afgevaardigde
PZON Nadia Hadad
Bewindvoerder Anne Six
Mantelzorger/ Vrijwilliger Nog op zoek!*
Vlaams Patiëntenplatform Annet Wauters

*Wil je je kandidaat stellen of kan je iemand aanbevelen, mail naar eerstelijnszone@bruzel.be

Optionele partners
Actor Afgevaardigde
Brusano Mirjam Amar
Foyer Hamida Chikhi
UZ Brussel Jef Pissierssens
Kenniscentrum WWZ Herwig Teugels