Historiek

Webbanner BruZEL

Wat eraan vooraf ging

BruZEL is het resultaat van een lang traject dat we met het brede werkveld aflegden. De eerste fundamenten ontstonden kort na de eerstelijnsconferentie van 2017. Huis voor Gezondheid (Lokaal Multidisciplinair Netwerk, kortweg: LMN Brussel) en Brussels Overleg Thuiszorg (Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg, kort: SEL Brussel) brachten het werkveld samen in 2 werkgroepen: een eerste met voornamelijk welzijnsactoren en een tweede met voornamelijk gezondheidszorgactoren. We wilden de noden van beide sectoren over de eerstelijnshervorming in kaart brengen om deze op elkaar af te stemmen en beide dichter bij elkaar te brengen. Eind december 2017 vroegen we de erkenning aan van de eerstelijnszone (ELZ) BruZEL.

 

Eenmaal door Vlaanderen erkend, trapten we af met de Kick-off in april 2018. 

 

We werkten intens samen met: 

  • Het 'Veranderteam' (later de 'voorlopige Zorgraad') 
  • Focusgroepen 
  • Werkgroepen 
  • Klankbordgroepen  
  • Het 'Veranderforum'.  

 

Het veranderforum keurde eind 2019 het beleidsplan en de samenstelling van de definitieve Zorgraad unaniem goed. 

 

Het nieuwe beleidsplan voor de periode 2024-2026 is een breed gedragen plan op maat van Brussel. Het vorige beleidsplan (2020-2021) kan je hier raadplegen.

Veranderforum