Clusters

Deelname aan Clusteroverleg

 

De Zorgraad bestaat uit vier clusters. De leden van de clusters vertegenwoordigen hun brede achterban. De afvaardiging binnen de clusters is beperkt om de vergaderingen van de zorgraad werkbaar te houden.

Elke cluster kan zijn brede achterban betrekken, hetzij via een fysiek of digitaal overleg, hetzij schriftelijk via een bevraging of een informatieve mail.

Heb je specifieke vragen bij de werking van de eerstelijnszone, wens je nuttige input te leveren, wil je deelnemen aan een werkgroep, samenwerken of enkel op de hoogte blijven? Je kan je aansluiten bij de clusterachterban. Laat het ons weten via deze link. Heb je vragen? Mail naar eerstelijnszone@bruzel.be.

Aanspreekpunt per cluster

Cluster Lokale Besturen Annick Dermine
Cluster Gezondheid Dr. Marieke Wils
Cluster Welzijn Martine De Ridder
Cluster Persoon met een zorg- en ondersteuningsnood Sarah Jacobs