Clusters

Deelname aan Clusteroverleg

 

De Zorgraad bestaat uit vier clusters. De leden van de clusters vertegenwoordigen hun brede achterban. De afgevaardiging binnen de clusters is beperkt om de vergaderingen van de zorgraad werkbaar te houden.

 

2x per jaar komt elke cluster echter samen met haar achterban. Deze vergaderingen staan open voor nieuwe leden. Wij vragen u echter voor deelname een engagementsverklaring in te vullen en te bezorgen aan de clusterverantwoordelijke + mailen naar eerstelijnszone@bruzel.be

 

Wenst u graag deel te nemen aan deze vergaderingen om uw input te leveren, neem dan contact op met het aanspreekpunt van uw cluster. Zij kunnen u zeggen wanneer het volgende overleg doorgaat.

 

Aanspreekpunt per cluster

Cluster Lokale Besturen Annick Dermine
Cluster Gezondheid Dr. Louis Ferrant
Cluster Welzijn Martine De Ridder
Cluster Persoon met een zorg- en ondersteuningsnood Sarah Jacobs