Actie 4

Webbanner BruZEL

Toegang tot informatie

 Wat is dit?

 

BruZEL informeert Brusselaars en de zorgverleners over veranderingen binnen de (elektronische) gegevensdeling, papierloos voorschrijven, … We brengen Brusselse uitdagingen of knelpunten in kaart en geven deze door.

 

Hoe doen we dit ?

 

1. Signaleren en informeren

 

BruZEL pikt binnen de functie open netwerkorganisatie heel wat informatie en signalen op. Waar nodig zorgen we er mee voor dat deze de betrokken partners binnen het beleid en/of het werkveld bereikt.

 

2. Efficiënte gegevensdeling

 

BruZEL wil ervoor zorgen dat de burger volwaardig deel uitmaakt van haar/zijn zorgteam en hier (elektronische) gegevens mee kan delen. We maken geschikte tools bekend en signaleren problemen. Hulpverleners kunnen bij BruZEL terecht met GDPR-vragen.

BruZEL volgt de overleggen rond e-Gezondheid op in Brussel.

 

3. Tools

 

BruZEL vergemakkelijkt de toegang tot informatie. We volgen de ontwikkelingen op van de Vlaamse Sociale Kaart en Sociaal Brussel. We streven naar een goede afstemming tussen beide tools.

We willen daarnaast gezondheids- en welzijnsprofessionals versterken en ondersteunen dankzij Zipster. Dit is een digitaal doorverwijsplatform dat helpt bij het doorverwijzen van Brusselaars naar lokale welzijnsactoren. Zo helpen we sneller in geval van psychosociale problemen. BruZEL lanceerde Zipster eerst als tweetalig proeftraject in de zorgwijkwerking van Jette. Meer info over het gratis platform vind je op de website van Zipster.

 

Wat is nieuw?

Sinds november 2023 is Zipster actief en kunnen doorverwijzingen voor Jettenaren worden geïnitieerd! Wie graag gebruik wil maken van de tool om door te verwijzen of ondersteuning aan te bieden, kan zich registreren in het Nederlands of in het Frans.

Meer info 

Meer info over deze actie vind je in ons Actieplan 2024.