Medisch-Psychologisch Overleg (MPO)

Banner BO³NZ

Over het project

Mede op vraag van het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) zijn VVKP (beroepsvereniging voor klinische psychologen), Domus Medica (beroepsvereniging huisartsen), CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk), ELP-academie en Huis voor Gezondheid in 2023 een project opgestart om de samenwerking tussen huisartsen en (eerstelijns)psychologen aan te moedigen. Samen hebben we de ‘handleiding voor een kwalitatief lokaal overleg tussen huisarts en psycholoog’ ontwikkeld. In deze handleiding behandelen we diverse thema’s. De thema’s zijn gebruiksklaar en onmiddellijk inzetbaar om een lokaal overleg binnen een eerstelijnszone te organiseren en te structureren.

 

De thema’s:

  1. Inhoud conventie
  2. Beroepsgeheim
  3. Communicatietools
  4. Link met het welzijnswerk

Doelstelling

Ontwikkelen van een kosteloos hulpmiddel om plaatselijke ontmoetingen tussen huisartsen en psychologen te ondersteunen:

  • Via een LOK-pakket inzetten op het versterken van de lokale multidisciplinaire samenwerking in het kader van de RIZIV- conventie psychologische zorg in de eerste lijn
  • Op een interactieve manier en vanuit praktijkvoorbeelden exploreert een duo huisarts-klinisch psycholoog samen hoe psychologische zorg in de eerste lijn vorm kan krijgen. Hierbij gaat de aandacht primair uit naar het optimaliseren van de samenwerking tussen beide beroepsgroepen en de welzijnssector
  • Naast het leren kennen van elkaars denkkaders, rollen en verwachtingen, staat het versterken van de vaardigheden om samen met de patiënt een gepast traject uit te werken centraal
  • En dit allemaal vanuit het oogpunt voor kwalitatieve zorg voor de patiënt en binnen de context van beroepsgeheim en privacy van wetten

 

Materiaal voor de organisatie van een MPO

Het materiaal kan je hier gratis downloaden en gebruiken. Het bestaat uit:

 

Meer informatie nodig over het project of bij de organisatie van een MPO?

 

Huis voor Gezondheid VVKP ELP-academie
Alev Akin: Tine Daeseleire: Tine Daeseleire:
[email protected] [email protected] [email protected]
VVKP ELP academie

 

 

Domus Medica CAW VIVEL
Jo Van Hoof:
Charlotte Sercu:
Indrani Muyldermans Sophie Liekens
[email protected]
[email protected]
[email protected]

 

[email protected]
Domus Medica CAW VIVEL