Terugblik op een geslaagde Eerstelijnsmeeting

27 maart 2023

Op 16 maart ging de 16e editie van de Eerstelijnsmeeting door. Een bijscholings- en netwerkmoment voor de Brusselse gezondheids- en welzijnssector georganiseerd door BruZEL. Met 49 aanwezigen was dit een geslaagd eerste live editie na twee digitale Eerstelijnsmeetings!

BruZEL streeft als eerstelijnszone naar toegankelijke en buurtgerichte zorg. Deze zorg kan idealiter kwaliteitsvol verleend worden als er ook voldoende personeel aanwezig is. Indien dit niet vervuld kan worden, moeten we innovatief omgaan met de krachten die we hebben. Alleen op deze manier kan de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood zorg in zijn buurt ontvangen. Tijdens deze Eerstelijnsmeeting keken we naar inspirerende andere manieren van werken om een antwoord te bieden op deze personeelsschaarste.

De deelnemers lieten zich in de 4 workshops inspireren door zij-instromers, praktijkverpleegkundigen, coachend leidinggeven en werkbaar werk.

 

Coachend leidinggeven

Grieke Forceville (Sacroche)

Coachend leidinggeven is de medewerkers gepaste zorg en ondersteuning bieden zodat zij zichzelf kunnen sturen en voor zichzelf zorgen. Het gaat om handvaten en tools die hen kunnen helpen om:

  • Goed te presteren, hun takenpakket goed in te vullen
  • Zich goed te voelen bij wat ze doen
  • Goed met elkaar te kunnen samenwerken
  • Aandacht te hebben voor hun ontwikkeling (dit vergeten ze soms!)

In deze workshop zagen we aan de hand van 2 inspirerende modellen hoe we dit in de praktijk konden brengen.

Meer weten? Lees hier het uitgebreid verslag van deze workshop.

 

Werkbaar werk in de zorg

Mieke Van Gramberen & Kelly Mertens (Huize Sint-Monika)

In deze workshop leerden we hoe werkbaar werken tot stand kan komen. Door het tegemoetkomen aan de drie universele psychologische basisbehoeften van elke mens: autonomie, verbondenheid en competentie (het ABC van de zelfdeterminatietheorie). Hoe beter deze basisbehoeften ondersteund worden, hoe gunstiger: je krijgt het gevoel dat je jouw job goed kan uitvoeren. Werkbaar werk is voor ieder van ons ook anders, maar de ‘boomstam’ (het ABC van de zelfdeterminatietheorie) is hetzelfde. Daarnaast werd aangetoond hoe aan de hand van het Tubbe-model personeelsleden en bewoners meer inspraak kunnen krijgen in het beleid van een organisatie.

Meer weten? Lees hier het uitgebreid verslag van deze workshop.

 

Hulp van opzij

Peter De Tollenaere (VDAB), David Luyckx (Actiris) & Fransje Wagemans (Tracé Brussel)

Omwille van het personeelstekort in de zorg worden alternatieve manieren toegepast om via andere kanalen personeel aan te werven. Hiervoor kunnen we (meer) beroep doen op zij-instromers. Maar wat of wie zijn zij-instromers? Kunnen zij-instromers de zorg versterken? Welke problemen ondervinden ze in de zoektocht naar een job in de zorg?…

De workshop startte met een getuigenisfilmpje van een zij-instromer die nu werkzaam is als zorgkundige. Met deze eerlijke en positieve ervaring werd de toon gezet en werd het begrip zij-instromer concreet. Want wie zijn zij-instromers? Personen die nog niet in een bepaalde sector werkzaam zijn, maar dat wel zouden willen. Iemand met een andere baan of diploma (of niet-erkend diploma), werkzoekenden of nieuwkomers.

Samen met VDAB, Actiris en Tracé Brussel keken we naar de cijfers van Vlaanderen en Brussel betreffende de instroom en uitstroom van zij-instromers en de werkzaamheidsgraad. Op welke manier kunnen zij-instromers gerekruteerd worden in Brussel? Daarnaast werden we geïnformeerd over de Sociale Economie projecten in de Zorg.

Meer weten? Lees hier het uitgebreid verslag van deze workshop.

 

Huisartsgeneeskunde in de knel en wat een samenwerking met een praktijkverpleegkundige kan betekenen

Roy Remmen (professor/onderzoeker aan Universiteit Antwerpen en huisarts) & Vanessa Gauwe (coördinator postgraduaat Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk bij Arteveldehogeschool)

Bij aanvang van de workshop stonden we stil bij wat er aan de hand is binnen de huisartsengeneeskunde (knelpunten): Huisartsen hebben het erg moeilijk en de coronacrisis heeft erin gehakt, huisartsen zijn overbevraagd, veel administratieve taken, veel stress, …

Door een meer populatiegerichte aanpak, een betere organisatie van de huisartsenpraktijken, meer inzetten op preventie en integrale zorg moet hier verandering in komen en zou de huisartsengeneeskunde anders en beter aangepakt moeten worden. Naast deze veranderingen kan ook de samenwerking met een praktijkverpleegkundige een mogelijke oplossing zijn. Zij kunneno.a. ondersteunen in het ‘ontzorgen’ van het takenpakket van de huisarts, zorgen voor een daling van het aantal hospitalisaties en meer inzetten op preventie en populatiegericht werken.

Meer weten? Lees hier het uitgebreid verslag van deze workshop.