(Vroeg)tijdige zorgplanning

Wat is (vroeg)tijdige zorgplanning?

Denk je wel eens na over alle jaren die nog voor je liggen? Wat als je morgen iets ernstigs overkomt waardoor alles anders wordt? Wie zal er voor je zorgbehoevend kind zorgen als jij het niet meer kan? Heb je vragen over het levenseinde of over de mogelijkheden van een wilsverklaring…? Denk je hierover na en wil je er graag afspraken over maken? Dan ben je bezig met (vroeg)tijdige zorgplanning.

 

(Vroeg)tijdige zorgplanning kan men dan per definitie als volgt omschrijven: ‘Zorg zijn de acties en middelen die ingezet worden om welzijn, gezondheid en levenskwaliteit van burgers te waarborgen en te bevorderen. In die context is vroegtijdige zorgplanning  een zo vroeg mogelijke planning van de zorg, waarbij een persoon zelf doelstellingen en keuzes over manier van leven en zorg bepaalt. Dit eventueel in overleg en samenwerking (o.m. voor registratie) met naasten en zorgverleners. Het is een proces dat uitgaat van een permanente dialoog tussen betrokkene en omgeving.

Wil je meer weten? Klik dan op één van de knoppen hieronder.