Criteria ZT CNI

Criteria Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie

Er dient aan een aantal criteria te worden voldaan om in aanmerking te komen voor het zorgtraject CNI.

Medische inclusiecriteria
 • chronische nierinsufficiëntie
 • GFR < 45ml/min/1,73m² volgens de vereenvoudigde MDRD-formule en 2e maal bevestigd na minstens 3 maand
 • en/of proteïnurie > 1g/dag en 2e maal bevestigd na minstens 3 maand
 • niet in dialyse zijn en geen niertransplantatie ondergaan hebben
 • als patiënt in staat zijn op raadpleging te gaan
Niet-medische inclusiecriteria
 • ouder zijn dan 18 jaar
 • als huisarts in staat zijn tot ambulante follow-up

Administratieve voorwaarden
 • ondertekening zorgtrajectcontract (NL/FR) door patiënt, huisarts en nefroloog (of internist erkend dialysecentrum)
 • Globaal Medisch Dossier (GMD) bij de vaste huisarts
 • minstens 2 contacten per jaar met de huisarts (raadpleging of huisbezoek)
 • minstens 1 raadpleging bij een nefroloog of internist (die een zorgtrajectcontact CNI kan ondertekenen)
Belangrijk
 • Werd de patiënt tijdens het zorgtraject gehospitaliseerd, dan voldoet een toezichtshonorarium, gefactureerd tijdens de hospitalisatie, als raadpleging bij de specialist.
 • Startte de patiënt tijdens het zorgtraject hemodialyse, dan komt het forfait hemodialyse in aanmerking als raadpleging bij de specialist.
 • Startte de patiënt tijdens het zorgtraject peritoneale dialyse, dan komt een forfait voor peritoneale dialyse (tijdens de opleiding van de patiënt tot autodialyse of tijdens de hospitalisatie van de patiënt) in aanmerking als raadpleging bij de specialist.

Raadplegingen zijn volledig terugbetaald aan RIZIV-tarief, voor huisbezoeken betaalt de patiënt remgeld.