Criteria ZT diabetes

Criteria Zorgtraject Diabetes

Er dient aan een aantal criteria te worden voldaan om in aanmerking te komen voor het zorgtraject diabetes.

Medische inclusiecriteria
  • de patiënt heeft diabetes type 2
  • 1 of 2 insuline-inspuitingen per dag of incretinemimetica
  • of maximale orale antidiabetica, insuline wordt overwogen
Medische exclusiecriteria
  • zwanger (of  zwangerschapswens)
  • diabetes type 1
  • meer dan 2 insuline-injecties per dag

Administratieve voorwaarden
  • ondertekening zorgtrajectcontract (NL/FR) door patiënt, huisarts en diabetoloog/ endocrinoloog
  • Globaal Medisch Dossier (GMD) bij de vaste huisarts
  • minstens 2 contacten per jaar met de huisarts (raadpleging of huisbezoek)
  • minstens 1 raadpleging bij een diabetoloog/ endocrinoloog

Raadplegingen zijn volledig terugbetaald aan RIZIV-tarief, voor huisbezoeken betaalt de patiënt remgeld.