Aangepaste dienstverlening van zorg- en welzijnsorganisaties

17 april 2020

Heel wat organisaties passen hun dienstverlening aan om toch ook in tijden van corona hulp te blijven bieden.

We vullen dit overzicht aan als er updates zijn.

Sociaal Brussel

Sociaal Brussel (CMDC-CDCS vzw) publiceerde op 16 april 2020 een tweetalige kaart met de stand van zaken van een 600-tal welzijns- en gezondheidsdiensten tijdens deze COVID-crisis. Het doel? Een betere zichtbaarheid geven aan de gewijzigde dienstverlening van al deze diensten en ze te verzamelen op een interactieve kaart toegankelijk via de nieuwe pagina « Covid-19 » https://sociaal.brussels/sector/560.

CAW Brussel

 • Voor alle clienten:
 • Voor jongeren - JAC is bereikbaar via:
  • T: 02 486 45 01
  • Mail: jac@cawbrussel.be
  • Opgelet: het doorverwijzen of verderzetten van begeleidingstrajecten wordt moeilijker.
  • De opvangcentra voor daklozen Albatros , Foyer Bodegem en het noodopvang- en orientatiecentrum in de Trierstraat blijven open, maar met een minimum bezetting van personeel.
  • Het aanbod van woonbegeleiding jongeren blijft gegarandeerd.
 • Ook De Schutting en Puerto blijven open met een minimale aanwezigheid; dagcentrum Hobo blijft open maar past zijn aanbod aan, aan de maatregelen.
 • Het Crisismeldpunt BXL blijft uiteraard 24/24u toegankelijk via het telefoonnummer 02 209 16 36.
 • Sinds 11 mei wordt de ambulante werking langzaam herstart.

i-mens

Ook in de coronacrisis blijft i-mens voor zwangere vrouwen en jonge ouders zorgen. Hier en daar is de werking aan de uitzonderlijke omstandigheden aangepast. i-mens brengt u graag op de hoogte van de huidige werkwijze van de kraamzorg en de vroedvrouwen aan huis.

Alle andere maatregelen voor de andere diensten staan eveneens op de website van i-mens.

Kind en Gezin

Woensdag 1 april herstartte Kind en Gezin met een minimale, fysieke dienstverlening. Ondertussen werd deze dienstverlening uitgebreid.

De kinderen worden fysiek gezien op ‘vaccinatiezittingen’ op volgende leeftijden: 8 weken, 12 weken, 16 weken, 12 maanden en 15 maanden voor de toediening van vaccins en het meten van de hoofdomtrek. Op 12 weken en 15 maanden wordt nu ook het gewicht opgevolgd. Op 16 weken gebeurt er een klinisch onderzoek door de arts. Tijdens deze zittingen vaccineren arts en verpleegkundige parallel. Vooraf aan deze consulten doet de verpleegkundige een teleconsult met de ouder(s) om informatie te geven en de meeste vragen te beantwoorden. Hierdoor kan het vaccinatieconsulten beperkt worden tot 15 minuten.

Op 'prioriteitenzittingen’ worden kinderen gezien voor een (klinisch) onderzoek op de leeftijd van 3 weken, 24 maanden, 30 maanden en op andere leeftijden indien er een medische indicatie is zoals voor de opvolging van ontwikkeling, groei, testes, plagiocephalie, ... Op 3 weken neemt de verpleegkundige ook een gehoortest af en op 30 maanden een oogtest. Deze consulten duren 30 minuten.

De andere geprogrammeerde basisconsulten zoals het startgesprek, de huisbezoeken op 2 en 6 weken, de consulten op 6 en 9 maanden gebeuren niet-fysiek via telefonie of beeldbellen. Een schema van de contacten vind je in bijlage. Aanvullend blijven we verder inzetten op ondersteuning op maat.

Om de fysieke consulten in de beste omstandigheden te laten plaatsvinden geven we volgende adviezen aan de ouder(s):

 • Ben jij of je kindje ziek? Annuleer de afspraak en maak een nieuwe.
 • Kom met 1 begeleider per kindje.
 • Breng geen broers of zussen mee.
 • Kom op tijd.
 • Respecteer de afstand van 1,5 meter.

Ouders worden aangeraden een mondmasker te dragen en de handen te ontsmetten bij het binnenkomen van het consultatiebureau. Handgel is aanwezig. De maatregelen rond hygiëne en afstand blijven van kracht op het consultatiebureau.

Vanaf 11 mei bereiden we de fysieke contacten verder uit. De verpleegkundige, sociaal werker, gezinsondersteuner, psychopedagoog zal dan opnieuw fysieke contacten kunnen doen bij specifieke groepen zoals:

 • gezinnen waar veel spanning leeft tussen ouder(s) en kind of waar er sprake is van onveiligheid of geweld
 • maatschappelijk kwetsbare gezinnen die in een belangrijke mate aangewezen zijn op materiele en immateriële ondersteuning
 • specifieke situaties waar fysiek contact noodzakelijk is in functie van de ondersteuning, zoals bij signalen van postpartumdepressie, een taalbarrière, een sterk sociaal isolement, ...
 • kwetsbare aanstaande ouders in de prenatale consultatiebureaus

Met vragen mag je ouders verwijzen naar de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100 (elke werkdag van 8u tot 20u of via chat van 9u tot 16u30), hun contactpersoon (gegevens staan in het kindboekje), naar de website Kindengezin.be, naar de Kind en Gezin-facebookpagina van het lokale team.

Bijkomende informatie vind je via de website opgroeien.be. Vind je geen antwoord op jouw vraag? Richt je tot je contactpersoon in het lokale team of tot Marie-Jeanne Schoofs, marie-jeanne.schoofs@kindengezin.be – telefoon 0496 59 15 46.