Rol in het ZT CNI

Je rol als zorgverlener in het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Rol van de huisarts

 

De huisarts is de spilfiguur bij het uitwerken van een individueel zorgplan.
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met uw patiënt, de specialist en andere zorgverleners betrokken bij het zorgtraject.

 

Dit zorgplan bevat onder meer:
 • concrete doelstellingen op maat van uw patiënt (vb. gewicht, rookstop)
 • een geplande follow-up in functie van deze doelstellingen
 • afspraken voor raadpleging bij huisarts/specialist, verzorging door paramedici en technische onderzoeken
Concreet betekent dit:
 • je patiënt informeren over de inhoud en betekenis van het zorgtraject
 • samen met uw patiënt een zorgplan afspreken en hem verder begeleiden
 • in samenwerking met andere zorgverleners zorgen voor een goede coördinatie en opvolging van het ziekteverloop
 • zo nodig het zorgplan aanpassen/bijsturen

 

Rol van de nefroloog

Je hebt een ondersteunende rol als aandoeningsdeskundige.
Hierbij werk je nauw samen met de huisarts en andere zorgverleners.

Concreet betekent dit:
 • partnerschap met de huisarts en andere zorgverleners
 • patiënt terug verwijzen naar de huisarts
 • overleggen en communiceren met de huisarts bij het opstellen van het zorgplan en bij elke vraag om advies
 • op vraag de huisarts en andere zorgverleners ondersteunen die tussenkomen in de verzorging van de patiënt
 • patiënt informeren over het zorgtraject diabetes
Rol van de diëtist

Een erkend diëtist verzorgt op voorschrift van de huisarts raadplegingen diëtetiek. Voor patiënten met een zorgtraject CNI is het aantal raadplegingen afhankelijk van het stadium van de ziekte:

 • stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m²): 2 x 30 min. per kalenderjaar
 • stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m²): 3 x 30 min. per kalenderjaar
 • stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m²): 4 x 30 min. per kalenderjaar

De mogelijkheid waarbij een patiënt naast een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie ook een zorgtraject diabetes heeft afgesloten, heeft geen invloed op het aantal terugbetaalde verstrekkingen / kalenderjaar. Het aantal verstrekkingen is enkel afhankelijk van het stadium van de ziekte.

Het document 'Nomenclatuur en honoraria paramedische prestaties'  bevat een actueel overzicht van de honoraria en het remgeld.

Rol van de apotheker

Op voorschrift van de huisarts levert de apotheker een klinisch gevalideerde bloeddrukmeter aan patiënten met een zorgtraject CNI. De apotheker geeft de noodzakelijke uitleg over het goed gebruik van deze bloeddrukmeter. Je vindt hier het overzicht van gevalideerde en terugbetaalde bloeddrukmeters.

Het maximale bedrag van de tegemoetkoming voor de bloeddrukmeter bedraagt 60 euro. De eventuele extra kost die voortvloeit uit het verschil tussen de apotheekprijs van de bloeddrukmeter en het maximale bedrag van de tegemoetkoming is ten laste van de rechthebbende. Als er een toeslag aangerekend wordt ten laste van de rechthebbende, kan die niet hoger zijn dan 18 euro.

Je vindt hier op pag. 4 de procedure voor aflevering van de bloeddrukmeter.