Stappenplan ZT CNI

Stappenplan Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie

STAP 1: Consultatie bij de huisarts
Voorwaarden:
 • De patiënt dient te voldoen aan de criteria voor het zorgtraject.
 • De patiënt dient een Globaal Medisch Dossier te hebben.

Een zorgtrajectcontract kan enkel afgesloten worden met de GMD-houdende huisarts.
Indien de patiënt geen GMD heeft, dient dit binnen het jaar na ondertekening van het contract in orde te zijn.
 

Taak van de huisarts:
 • Bespreek de doelstellingen, voorwaarden en voordelen van het zorgtraject met de patiënt.
 • Onderteken samen met de patiënt het zorgtrajectcontract (NL/FR).
 • Stel op basis van deze doelstellingen een opvolgingsplan op in overleg met de patiënt.
 • Verwijs de patiënt naar een nefroloog, die het contract mee ondertekent.
 • Geef de patiënt een ondertekend zorgtrajectcontract en een verwijsbrief (NL/FR) mee voor de nefroloog.
STAP 2: Consultatie bij de nefroloog

De nefroloog ondertekent het zorgtrajectcontract en geeft dit opnieuw mee aan de patiënt.

 

STAP 3: Tweede consultatie bij de huisarts
 • De patiënt bezorgt het contract (ondertekend door huisarts, specialist en patiënt) terug aan de huisarts
 • De huisarts stuurt een kopie van het zorgtrajectcontract naar de verzekeringsinstelling van de patiënt (t.a.v. adviserend geneesheer)
 • De huisarts bewaart het ondertekend origineel in het GMD en noteert de startdatum (= datum ontvangst door adviserend geneesheer)

STAP 4: Doorverwijzing door de huisarts
Doorverwijzing naar de diëtist

De patiënt heeft naargelang het stadium van zijn ziekte recht op een aantal consultaties bij de diëtist:

 • stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m²): 2 x 30 min. per kalenderjaar
 • stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m²): 3 x 30 min. per kalenderjaar
 • stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m²): 4 x 30 min. per kalenderjaar

De huisarts geeft aan de patiënt een voorschrift (NL/FR) en verwijsbrief (NL/FR) mee.


Overzicht Nederlandskundige diëtisten in Brussel en de rand.

Doorverwijzing naar de nefroloog / internist werkzaam in erkend dialysecentrum

De patiënt dient minstens 1x per jaar op consultatie te gaan bij de nefroloog die het contract ondertekend heeft.
De aanbevolen frequentie van een bezoek aan de specialist hangt af van het stadium van de ziekte:

 • Proteïnurie > 1g / 24 u : 1x per jaar
 • Stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1.73m²): 1x per 6 maanden
 • Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1.73 m²): 1x per 3 maanden
 • Stadium 5 (GFR < 15 ml/min/1.73 m²): 1 x per 6 weken

De frequentie van het bezoek aan de specialist dient nog verhoogd te worden indien de cardiovasculaire risicofactoren niet onder controle zijn, indien de patiënt jonger is dan 55 jaar of indien er sprake is van een progressieve achteruitgang van de nierfunctie.

De huisarts geeft aan de patiënt een verwijsbrief (NL/FR) mee.

Doorverwijzing naar de apotheker

Bloeddrukmeter

 • De huisarts maakt een voorschrift (NL/FR) voor een bloeddrukmeter op (geen merknaam vermelden)
 • De apotheker kiest het type bloeddrukmeter (zie pag. 4)

De patiënt krijgt een terugbetaling van maximaal 60 euro.
Deze bloeddrukmeter is na 5 jaar hernieuwbaar op voorschrift.

Geneesmiddelen
Bepaalde geneesmiddelen (zie pag. 5) vereisen geen attest van de adviserend geneesheer. De patiënt betaalt hiervoor een persoonlijk aandeel.