Stappenplan ZT diabetes

Stappenplan Zorgtraject Diabetes Type 2

STAP 1: Consultatie bij de huisarts
Voorwaarden:
 • De patiënt dient te voldoen aan de criteria voor het zorgtraject.
 • De patiënt dient een Globaal Medisch Dossier te hebben.

Een zorgtrajectcontract kan enkel afgesloten worden met de GMD-houdende huisarts.
Indien de patiënt geen GMD heeft, dient dit binnen het jaar na ondertekening van het contract in orde te zijn.
 

Taak van de huisarts:
 • Bespreek de doelstellingen, voorwaarden en voordelen van het zorgtraject met de patiënt.
 • Onderteken samen met de patiënt het zorgtrajectcontract (NL/FR).
 • Stel op basis van deze doelstellingen een opvolgingsplan op in overleg met de patiënt.
 • Verwijs de patiënt naar een diabetoloog/endocrinoloog, die het contract mee ondertekent.
 • Geef de patiënt een ondertekend zorgtrajectcontract en een verwijsbrief voor de diabetoloog/endocrinoloog (NL/FR) mee.

 

STAP 2: Consultatie bij de diabetoloog/endocrinoloog

De diabetoloog/endocrinoloog ondertekent het zorgtrajectcontract en geeft dit opnieuw mee aan de patiënt.

 

STAP 3: Tweede consultatie bij de huisarts
 • De patiënt bezorgt het contract (ondertekend door huisarts, specialist en patiënt) terug aan de huisarts
 • De huisarts stuurt een kopie van het zorgtrajectcontract naar de verzekeringsinstelling van de patiënt (t.a.v. adviserend geneesheer)
 • De huisarts bewaart het ondertekend origineel in het GMD en noteert de startdatum (= datum ontvangst door adviserend geneesheer)

STAP 4: Doorverwijzing door de huisarts
Doorverwijzing naar de diabeteseducator

De huisarts maakt een voorschrift op voor:

 • Diabeteseducatie (NL/FR)
 • Glucosemeter, strookjes en lancetten voor 6 maand (NL/FR)
 • Na  6 maand hernieuwing strookjes en lancetten (NL/FR)

Gelieve educatie in de 1e lijn voor te schrijven. Educatie in de 2e lijn kan enkel bij onvoldoende aanbod in de 1e lijn of bij een complexe medische toestand.

De huisarts verwijst de patiënt door naar een diabeteseducator, de patiënt krijgt een verwijsbrief voor diabeteseducatie (NL/FR) mee. Er is maximale terugbetaling voor diabeteseducatie voorzien.

Doorverwijzing naar de diëtist

Indien aangewezen heeft de patiënt recht op 2 consultaties van 30 minuten per jaar bij de diëtist .
De huisarts geeft aan de patiënt een voorschrift (NL/FR) en een verwijsbrief (NL/FR) mee.
Overzicht Nederlandskundige diëtisten in Brussel en de rand.

Doorverwijzing naar de diabetoloog/endocrinoloog

De patiënt dient minstens 1x per jaar op consultatie te gaan bij de diabetoloog / endocrinoloog die het contract ondertekend heeft.
De huisarts geeft aan de patiënt een verwijsbrief (NL/FR) mee.

Doorverwijzing naar de apotheker
 • De huisarts maakt een voorschrift (NL/FR) voor een bloedglucosemeter, strips en lancetten
 • De diabeteseducator maakt een attest (NL/FR) op voor het type glucosemeter
 • De apotheker geeft de noodzakelijke uitleg over het zelfzorgmateriaal en levert dit af