De bestuursakkoorden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

8 augustus 2019

Sinds midden juli is er een nieuwe regering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Groen, Open VLD en One.brussels slaan de handen in elkaar met PS, Ecolo en Défi. De nieuwe ploeg ambieert onder meer 15.000 woningen aan sociale voorwaarden, en de uitbreiding van het jongerengarantieplan naar alle werklozen. Wie het hele akkoord wil lezen kan dit hier downloaden.

Dit betekent ook dat het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is samengesteld. Kindvriendelijkheid (een stad op maat van een kind is goed voor iedereen), participatie (zowel met burgerbewegingen, middenveld als kansengroepen), meertaligheid (Nederlands bij alle Brusselaars bevorderen), duurzaamheid en nabijheid zijn topics die centraal staan in het bestuursakkoord van de VGC. Wat betreft welzijn en gezondheid wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzetten op de buurtwerking, maar ook samenwerken met de verschillende gemeenschappen en verschillende diensten op elkaar afstemmen. Ook blijft er aandacht voor nog betere toegang tot de zorgberoepen. Het bestuursakkoord ‘Brussels is wat we delen’ kan je hier downloaden.