Met de 2e lijn

Samenwerken met de 2e lijn

Een goede samenwerking met specialisten uit het ziekenhuis begint met een betrouwbaar verwijsnetwerk. Vlotte onderlinge communicatie leidt tot een naadloze overdracht over de lijnen heen.

We ondersteunen zorgverleners uit de 1e en 2e lijn door hen met elkaar in contact te brengen. Op zo'n momenten kunnen we taakafspraken maken en verantwoordelijkheden afbakenen. Deze transparantie leidt tot efficiënte en kwaliteitsvolle zorg.

  • Samenwerking huisarts-specialist: klinische en organisatorische afspraken rond consultatie, opname, verblijf en ontslag
  • Zorgtraject: organisatie/coördinatie van de aanpak, behandeling en opvolging van patiënten met diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie