Intersectoraal intervisietraject voor leidinggevenden in de welzijns- en zorgsector

Intervisietraject

Intervisie

Na een eerste geslaagde reeks in 2022 organiseren het Huis voor Gezondheid en het Kenniscentrum WWZ opnieuw een reeks intervisiebijeenkomsten voor leidinggevenden en teamcoördinatoren in 2023.

In een vaste groep van (team)coördinatoren komen we samen om uit te wisselen met elkaar en te leren van elkaar bij dat wat ons als leidinggevenden bezig houdt.

De thema’s liggen niet op voorhand vast. Met de groep wordt thema en focus gekozen. Thema’s die mogelijk aan bod komen zijn onder meer: coachen van teams in verandering, de balans tussen aandacht voor medewerkers en aandacht voor de organisatieopdrachten, omgaan met diversiteit in een team, omgaan met personeelsverloop en niet-ingevulde plaatsen, inzetten op eigen en gedeeld leiderschap, …

Dit initiatief wordt gerealiseerd met de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Aanpak

We opteren voor een gesloten groep omdat dit meer binding en veiligheid geeft. In de eerste sessie wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan wat mensen nodig hebben om veilig te kunnen delen en leren. We zetten in op individuele groei (persoonlijk en professioneel) en gedeeld leren. Kleine vaste groepen bieden meer structuur en veiligheid waardoor het makkelijker is om cases binnen te brengen en feedback te geven op elkaar.

De supervisor (Grieke Forceville) bewaakt de focus en de dynamiek tijdens de sessies. Tevens zal zij haar eigen ervaring, kennis en expertise inbrengen waar zinvol.

We komen met de groep 6 keer per jaar samen, telkens een halve dag op een vrijdagnamiddag. We kiezen bewust voor een vrijdagnamiddag om makkelijker los te komen van het normale ritme van de werkweek en in de reflectie te kunnen gaan. We starten de sessie met een half uur “binnenkomen” bij een broodje…

Praktisch

Data en locatie

  • Vrijdag 10/02, 21/04, 09/06, 15/09, 17/11 en 15/12, telkens van 12u30 (onthaal met broodje) tot 16u
  • Locatie: Lakenhuis, grote vergaderzaal, Lakensestraat 76, 1000 Brussel

Voor wie?

  • Leidinggevenden en (team)coördinatoren binnen de zorg- en welzijnssector

Aantal deelnemers

  • We opteren voor een groepsgrootte van 10 personen om maximale leerwinst met de groep te kunnen bereiken.

Inschrijven

Coach/Supervisor

Grieke Forceville is zelfstandig coach en trainer in leiderschap en is docent en supervisor in het postgraduaat Leiderschap van de Artevelde Hogeschool voor leidinggevenden in de social profit.

Grieke heeft ruime ervaring in het begeleiden van leidinggevenden, teams en organisaties. Ze is onder meer aan het werk in de sectoren kinderopvang, jeugdhulp, welzijn, en (geestelijke) gezondheidszorg. Ze is nauw betrokken bij de hervorming in de eerste lijn als coach van eerstelijnszones (in het bijzonder van de Brusselse eerstelijnszone BruZEL) en de piloten regionale zorgzones.

Ze is opgeleid in Management in de Gezondheids- en Welzijnszorg, Procesgericht Leiderschap, Innovatieve Arbeidsorganisatie en de langdurige opleiding Themagecentreerde Interactie rond leiderschap. Tot oktober 2021 werkte zij als consultant en coach bij Hefboom vzw. Van 2014 tot 2016 werkte zij als raadgever Geestelijke Gezondheid op het kabinet van Vlaams minister Jo Vandeurzen. Daarvoor was zij werkzaam als leidinggevende en directie in organisaties in welzijn en gezondheid.

Grieke woont zelf in Brussel en werkt voor Nederlandstalige organisaties en netwerken in Brussel en Vlaanderen.

Vragen?

Huis Voor Gezondheid

Alev Akin – M: [email protected] – T: 02 412 31 61

Kenniscentrum WWZ

Els Nolf – M: [email protected] – T: 02 413 01 54